Skip to main content

Koç Üniversitesi Online Programlar Eğitim Platformuna Hoş Geldiniz!

Koç Üniversitesi, son yıllarda teknoloji alanındaki gelişmeler sonrasında önemi ve yaygınlığı artan Uzaktan Eğitim alanını stratejik gelişim alanlarından biri olarak benimsemiştir. Bunun sonucunda 2016 Eylül ayında Koç Üniversitesi Online Programlar bölümümün temelleri atılmış ve ilk Online Sertifika Programı 2017 yılında devreye sokulmuştur.

Türkiye’de en iyi kalitede yüksek ve profesyonel online eğitimi verme misyonuyla yola çıkan Online Programlar, şirketlere, kamu sektörüne ve bireylere yönelik eğitimler hazırlamaktadır. Online Programlar katılımcılarına kariyer gelişiminde veya kariyer değiştirmede faydalı olacak bilgi ve beceriler sunmayı ve bu vesile ile hem katılımcılarına hem de bağlı bulundukları şirket ve sektörlere fayda sağlamayı hedeflemektedir. Buna ek olarak Koç Üniversitesi öğrencilerine yönelik çalışmalar da mevcuttur.

Bu hedefler dahilinde Online Programlar tüm fakültelerle ortak çalışmalar yaparak program, kurs, sertifika ve derece programları geliştirmektedir.

Bugüne kadar yapılan okul içi ve okul dışı projelerde toplamda 1000 saatten fazla online ders yayını gerçekleştirilmiştir.