Skip to main content

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Eğitimi - 2022

KocUniversity

Classes Start

Kurs Hakkında

Değerli Koç Üniversiteliler,

Kişisel veri ve kişisel mahremiyet, içinde bulunduğumuz dijital çağda en çok önem arz eden konuların başında gelmektedir. Son zamanlarda gerek yerel gerekse de uluslararası alanda kişisel verilerle ilgili oldukça önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Avrupa Birliği nezdindeki GDPR (General Data Protection Regulation) gibi düzenlemeler akabinde ulusal seviyede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) yürürlüğe girmiş ve bu Kanun uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu kurulup faaliyetlerine başlamıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, üniversitemiz gibi tüm kamu tüzel kişilerine ve özel kuruluşlara yerinde inceleme yaparak soruşturma açabilir. Kamu tüzel kişileri nezdinde bu soruşturmalar neticesinde ihlal tespit edilirse, ilgili kişiler hakkında disiplin süreçlerinin işletilmesi gerekir. Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili başka üniversitelerde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından geçmişte soruşturma açılmış ve bu soruşturmalar neticesinde idari yaptırım kararları alınmıştır.

Kişisel verilerin korunması, Kanun haricinde Türk Ceza Kanunu gibi diğer önemli mevzuat alanlarında da düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu uyarınca, özel hayatın gizliliğinin ihlali, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkasına verilmesi ve yayılması veya ele geçirilmesi gibi suçlara prensip itibarıyla adli para cezası ve hapis cezası ön görülmektedir. Bu anlamda hem kurumsal hem bireysel sorumluluklarımız bulunmaktadır.

Bilimsel projelerimizden bazılarında kişisel veriler kullanıldığı için bu süreçlere ayrıca dikkat etmemiz gerekmektedir. Kaldı ki, üniversitemizin paydaşları olan öğrencilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve bilimsel projelerde yer alan kişiler ve etkinliklerimize katılan kişilerin sayılarının çokluğu kişisel verileri işleme, saklama ve transferi gibi konularda ayrıca daha dikkatli olmamızı gerektirmektedir.

Kanun ve ikincil mevzuatı uyarınca kurumların tüm çalışanlarına kişisel veri eğitimi vermesi gereklidir. Bu eğitimin temel amacı kurumları korumak olduğu kadar bireyleri de korumaktır. Bu zorunluluk çerçevesinde aşağıda yer alan linkte kısa bir eğitim videosu yer almaktadır. Söz konusu eğitime tüm çalışanların katılması yasal bir zorunluluktur ve katılım durumu takip edilecektir.

BT Direktörlüğü.

Enroll