Skip to main content

Bilgi Güvenliği Eğitimi 2022 / Information Security Awareness Training 2022

KocUniversity

Classes Start

Classes End

Kurs Hakkında / About This Course

Bu eğitimin 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. / This training must be completed by 31 December 2022

Sertifika kazanabilmek için bu tarihten önce öncelikle eğitim videosunun izlenmesi, eğitim sonundaki 6 sorudan 5'inin doğru cevaplanması gerekmektedir. / In order to earn a certificate, it is necessary to watch the training video first and answer 5 out of 6 questions correctly at the end of the training.

Değerli Koç Üniversiteliler,

Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında kurum çalışanlarının rolü büyüktür. Çalışanların gündelik çalışma alışkanlıklarında yapılacak küçük değişiklikler, iş süreçlerine eklenebilecek bazı ayrıntılar kurumsal güvenlik seviyesinin arttırılmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Kurum çapında bilgi güvenliği bilincinin yaratılması, ortak bir risk ve koruma anlayışının benimsenmesi, her çalışanın kendi katkısının önemini anlaması bilgi güvenliğinin sağlanmasında önemli adımları oluşturmaktadır.

Bilgi güvenliğine önem veren, güvenlik standartlarına uyum sağlamak amacıyla düzenli olarak Bilgi Güvenliği Farkındalık eğitimleri düzenlenmesi gerekmektedir. Bu eğitimin tamamlanması zorunludur ve birim yöneticileri tarafından eğitimin tamamlanma durumu takip edilecektir.

Sorularınız olması durumunda bilgiguvenligi@ku.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Güvenli günler dileriz.

Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü.

---

Dear Members of the Koç University Community,

Institutional employees, members of the institution, students and academic staff play a significant role in ensuring corporate information security. Small changes to be made in daily corporate work and education operating habits, and some details that can be added to the processes will greatly contribute to increasing the level of corporate security.

Creating awareness of information security throughout the organization, adopting a common understanding of risk and protection, and understanding the importance of each member's contribution constitute important steps in ensuring information security.

Information Security Awareness trainings, which give importance to information security, should be organized regularly in order to comply with security standards.

If you have any questions, you can contact bilgiguvenligi@ku.edu.tr.

We wish you safe days.

Information Security

Information Technologies Directorate

Enroll