Skip to main content

Lise Kış Kampı

KocUniversity

Classes Start

Classes End

About This Course

Koç University continues Winter Camp Program for high school students online in 2022 Winter Term!

Koç University High School Winter Camp Program provides high school students with the opportunity to acquire beginner-level knowledge and skills in certain career areas, gain experience in these areas prior to their university choices, and gain detailed information about career steps!

The program, which will enable high school students to better shape their future decisions and make their higher education choices more consciously, will be adapted from the curriculum offered to our undergraduate students and given by Koç University faculty and research assistants. The online activities that students will participate in during the program will enable them to create awareness in their academic and social lives.

Kurs Hakkında

Koç Üniversitesi, 2022 Kış Dönemi’nde Kış Kampı programına online devam ediyor!

Koç Üniversitesi Lise Kış Kampı Programı, lise öğrencilerinin belirli kariyer alanlarında başlangıç düzeyinde bilgi ve beceri edinmelerine, üniversite tercihleri öncesinde bu alanlarda bilgi sahibi olmalarına ve kariyer basamakları hakkında detaylı bilgi edinmelerine fırsat tanıyor!

Lise öğrencilerinin geleceğe dair kararlarını daha iyi şekillendirmelerini ve yükseköğrenim tercihini daha bilinçli yapmalarını sağlayacak olan program, lisans öğrencilerimize sunulan eğitim müfredatı üzerinden uyarlanarak Koç Üniversitesi öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından online olarak verilecektir. Program süresince öğrencilerin katılacakları online aktiviteler, akademik ve sosyal hayatlarında farkındalık yaratmalarını sağlayacaktır.