Skip to main content

SANERC Yoğun Bakım Hemşireliği

SANERC

Classes Start

Classes End

Enrollment is Closed

Kurs Hakkında

Genel Bakış

Bu programın amacı, yoğun bakım hemşirelerinin yoğun bakım hastalarına güvenli ve nitelikli tedavi ve bakım sunmalarını sağlamak üzere farkındalıklarını artırmak ve bilgilerini güncellemektedir.

Program Yapısı

Programın Hedefleri

• Yoğun bakım ünitesinde hasta ve aile merkezli bakımın önemini kavrar.

• Hasta kabulü ve taburculuk süreçlerini bakımda bütünlüğü sağlayacak biçimde (bilgi, teknoloji ve hasta güvenliği konuları) yürütür.

• Kritik hastaları kapsamlı biçimde değerlendirip klinik belirti ve bulgularını doğru biçimde yorumlar.

• Kritik hastalarda tedavi ve bakımının sunulmasında kanıt temelli uygulamaları sıralar.

• İşbirlikçi ve etkili takım çalışmasının önemini kavrar.

Eğitimciler

Bu programda, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’ndeki öğretim elemanları ile Koç Üniversitesi Hastanesi bünyesinde konusunda uzman hemşireler eğitimci olarak görev alır..