Skip to main content

SANERC Eğitim Hemşireliği Eğitimi 2020

SANERC

Classes Start

Classes End

Eğitim Hemşireliği Eğitimi, klinikte eğitim hemşiresi olarak çalışan ya da çalışacak olan, hemşirelikte lisans mezunu hemşirelere yetişkin eğitimine ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazandırmayı amaçlayan bir programdır. Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcılar:

    Yetişkin eğitimi ile ilgili kavram ve süreçleri tanımlar.

    Çeşitli yöntem ve teknikler kullanarak eğitim ihtiyaç analizi yapar.

    Hedef kitleye uygun eğitim programı tasarlar.

    Eğitim içeriğine uygun çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.

    Eğitim geliştirmede güncel teknolojiyi kullanır.

    Sunum tekniklerini amaca uygun ve doğru olarak kullanır.

    Sunum sırasında etkili eğitimci iletişim tekniklerini uygular. 

    Eğitim programını uygun değerlendirme tekniklerini kullanarak değerlendirir.

    Bir “Eylem Planı” hazırlayıp uygular.